Seminarium: Prezentacja publikacji pt. Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend
kształtujący edukację. 
Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społecznogospodarcze
związane ze sztuczną inteligencją?

Szanowni Państwo,

Limit wolnych miejsc na SeminariumPrezentacja publikacji pt. Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację. Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społecznogospodarcze związane ze sztuczną inteligencją? został wyczerpany. 

Z wyrazami szacunku, 
Organizatorzy