Seminarium naukowo-informacyjne pt.:Edukacja, język i technologia – Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
w perspektywie interdyscyplinarnej.”

Szanowni Państwo,

Limit wolnych miejsc na Seminarium naukowo-informacyjne pt.: “Edukacja, język i technologia – Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w perspektywie interdyscyplinarnej.” został wyczerpany. 

Z wyrazami szacunku, 
Organizatorzy