III Forum Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) – My uczymy AI, ona uczy nas

  * Pola wymagane

  Inne

  Administratorem Danych Osobowych w zakresie celu przetwarzania, jakim jest organizacja wydarzenia, jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 8, ibe@ibe.edu.pl. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją przez IBE zadań w interesie publicznym wynikających z Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Jednocześnie informujemy, że w związku z realizacją ww. działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości w ramach PO WER, dla realizacji których administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, kancelaria@mfipr.gov.pl.
  Pełna treść klauzuli informacyjnej.

  Forum odbędzie się:

  10 października 2023 r. (wtorek),
  godz. 9:00-15:00

  Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

  dr Anna Pluskota

  e-mail: anna.pluskota@ibe.edu.pl

  W sprawach organizacyjnych informacji udzieli Państwu

  Michał Moskal

  tel. 606 503 904
  e-mail: seminaria.ibe@kdkevents.pl