Z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych uczestników byliśmy zmuszeni odwołać spotkanie konsultacyjne: Nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, które miało odbyć się w dniu 2 sierpnia 2022 r. w Lublinie. O kolejnych terminach spotkań będziecie Państwo informowani w osobnej korespondencji.